Oferujemy ocenę, raporty diagnostyczne, poradnictwo, terapię indywidualną, terapię rodzin, konsultacje szkolne, obserwacje, wczesną interwencję, wsparcie dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Koncentrujemy się na zapewnieniu rodzicom i nauczycielom praktycznych strategii dla funkcjonowania w domu i szkole. Z dumą możemy powiedzieć, że mamy talent do rozwiązywania problemów umiejętnie patrząc z perspektywy dziecka.
Terapia dzieci i rodzin
Zdarza się tak, że problemy jakie przeżywa dziecko są wynikiem trudności rodziców, wówczas wskazane są indywidualne spotkania psychoterapeuty z rodzicami jeśli terapia ma przynieść efekt.
Terapia par i małżeństw
Psychoterapia par jest przeznaczona dla osób, które noszą się z zamiarem rozstania i chcą podjąć próbę porozumienia i poprawy wzajemnych relacji.
Wsparcie dla DDA i DDD
Doświadczenia z dzieciństwa mają swoje odzwierciedlenie w dorosłym życiu. W pozbyciu się tych destrukcyjnych „tradycji rodzinnych” Dorosłym Dzieciom Alkoholików skutecznie może pomóc terapia
Poniżej szczegółowy opis naszych usług:
Wsparcie​
- Trudności w nawiązywaniu relacji
- Radzenie sobie ze stresem, z emocjami
- Poczucie niskiej wartości
- Brak asertywności
- Problemy wychowawcze
- Problemy w relacjach
- Rozpoznawanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych
- Obciążenia związane z codziennością
- Problemy w komunikacji międzypokoleniowej
- Pomoc w relacjach dziecko-rodzic
- Wsparcie dla nauczycieli
- Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Usługi Terapeutyczne​
- Poradnictwo dla dzieci
- Terapia przez zabawę
- Poradnictwo rodzinne
- Radzenie sobie z przeciwnościami
- Dostosowanie do nowych sytuacji
- Kontrolowanie złości
- Terapia grupowa
- Trudności w komunikacji
Obserwacja w szkole/przedszkolu
​- Bezpośrednie obserwacje w środowisku szkolnym
- Współpraca z nauczycielami
- Rozwijanie technik komunikowania
- Pomoc w tworzeniu lub modyfikacja programu pracy z dzieckiem